Főoldal  ·  Waldorf-pedagógia

A magyar Waldorf-iskolák 1-8. évfolyamának tantárgyi rendszere és javasolt éves óraszámai

Az alábbi óraszámok 180 tanítási napra (36 tanítási hétre) vonatkoznak.

Tantárgy / Évfolyam

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK:

Magyar nyelv és irodalom

120

120

90

136

116

106

116

96

Számtan és matematika

120

120

90

136

126

146

106

126

Történelem

-

-

-

-

80

70

60

60

Filozófia

-

-

-

-

-

-

-

-

Honismeret és földrajz

-

-

90

40

40

40

40

40

Természetrajz és biológia

-

-

-

40

40

30

30

30

Fizika

-

-

-

-

-

40

40

40

Kémia

-

-

-

-

-

-

40

40

Idegen nyelvek 1.

72

72

72

72

72

72

72

72

Idegen nyelvek 2.

72

72

72

72

72

72

72

72

Mozgás és testnevelés

72

72

72

72

72

108

108

108

Kertművelés

-

-

-

-

-

72

72

72

Informatika

-

-

-

-

-

-

-

-

Technológia

-

-

-

-

-

-

-

-

Gyakorlatok

-

-

-

-

-

-

-

-

A főoktatás egyéb részei

45

45

45

45

45

45

45

45

"Osztályfőnöki" óra

-

-

-

-

-

-

-

-

Kötelező óraszám összesen:

501

501

531

613

663

801

801

801

SZABADON VÁLASZTHATÓ:

Szabad vallásoktatás

36

36

36

36

36

36

36

36

Latin nyelv

-

-

-

-

-

-

-

-

Fakultatív felvételi előkészítés

-

-

-

-

-

-

-

-

Szabadon választható összesen:

36

36

36

36

36

36

36

36

Művészeti nevelés:

Képzőművészetek:

- festés

36

36

36

36

36

Q 36

Q 36

Q 36

- rajz, formarajz, grafika

120

120

90

80

30

Q 36

Q 36

Q 36

- agyagozás, szobrászat

-

-

-

A főoktatás tárgyaiba integráltan

Mesterségek:

- kézimunka

72

72

72

72

72

72

72

72

- kézművesség 1.

-

-

-

-

72

72

72

72

- kézművesség 2.

-

-

-

-

-

-

-

-

Dráma

A főoktatás tárgyaiba integráltan

Zene

36

36

72

72

72

72

72

72

Euritmia

36

36

36

36

72

72

72

72

Művészettörténet / Esztétika

-

-

-

-

-

-

-

-

Művészeti óraszám összesen:

300

300

306

296

354

360

360

360

ÖSSZES ÉVES ÓRASZÁM:

837

837

873

945

1053

1197

1197

1197

HETI ÓRASZÁMOK:

23,25

23,25

24,25

26,25

29,25

33,25

33,25

33,25

NAPI ÁTLAG:

4,65

4.65

4,85

5,25

5,85

6,65

6,65

6,65