Főoldal  ·  Waldorf-pedagógia

Gyakori kérdések

Továbbtanulás

Mi lesz a gyermekkel az általános iskola befejezése után?

A 8. osztály befejezésével a Waldorf iskola hagyományos bizonyítványt ad a gyermekeknek. Ezzel a bizonyítvánnyal folytathatja tanulmányait más iskolákban vagy Waldorf gimnáziumban. Gimnáziummal rendelkező Waldorf iskolák 13 évfolyamosak. Itt már minden tantárgyat szaktanár tanít. Olyan élet közeli tárgyak is megtalálhatók a tananyagban, mint mezőgazdasági, üzemi, szociális gyakorlat. Az iskolaidő 12. osztályban befejeződik, zárásként minden diák elkészíti éves munkáját. A 13. évben készülnek a diákok az érettségire önálló felkészülés alapján, tanári konzultációs segítséggel. A tapasztalatok alapján a vizsgaeredmények a hagyományos iskolákéhoz hasonlóak, vagy az átlagnál jobbak is lehetnek. Mindezt szorongásmentes tanulási légkörben, kreativitásukat nem elveszítve, önbizalmukban megerősödve érik el a diákok.


Milyen vizsgát tehetnek a tanulók egy Waldorf-iskolában?

A Waldorf iskolaidő a tizenkettedik osztályban fejeződik be, zárásként minden diák elkészíti az éves munkáját. Ezután a 13. iskolaévben készülhetnek fel a diákok az érettségire.


Előkészítik-e a felső tagozaton (középiskolában) a fiatalokat valamilyen szakmára?

A felső tagozaton minden tantárgyat szaktanárok tanítanak. A kézművességben az első nyolc évben elsajátított képességeket itt többféle gyakorlat egészíti ki: a mezőgazdasági, erdészeti, üzemi és szociális gyakorlat, és a földmérés alkalmával a diákok kimondottan életközeli szakmai alapot kapnak. Mindemellett e gyakorlatok tulajdonképpeni értelme nem a szakma megtalálása, hanem szociális és személyes képességek gyakorlása.


Nem túl rövid az érettségire való felkészülésre szánt idő, ha a Waldorf-iskolákban ilyen sok a gyakorlat, ennyit foglalkoznak színjátszással és kézművességgel?

Igaz, hogy ezek a tevékenységek a tananyaggal együtt bizonyos iskolaévekben nagyobb megterhelést jelentenek a diákok számára. Itt mindig egyéni megoldásokat kell találni. Ami a vizsgaeredményeket illeti, a külföldi tapasztalatok szerint a Waldorf-iskolák általában a hagyományos iskolákéhoz hasonló, vagy az átlagnál még jobb eredményeket mutatnak fel.


A Waldorf-pedagógia nem csak hitegetés, mely túl szépnek mutatja a világot? Megbirkóznak később az itt végzett diákok a rideg valósággal?

Németországban, ahol több mint nyolcvan éve működnek Waldorf-iskolák, a gyakorlat azt mutatja, hogy a Waldorf-diákokat kimondottan nagyra becsülik a felsőoktatási intézmények. Egy olyan iskolában, amely nem csak az intellektuális képességeket veszi igénybe, az első iskolai naptól kezdve kifejlődhetnek olyan kulcsfontosságú minőségek, mint pl. csoportmunkára való készség, kreativitás és a folyamatokban való gondolkodás képessége. A Waldorf-diákok sikeresek a továbbtanulásban és a legkülönbözőbb szakmákban.


Egy Waldorf iskolát végzett gyermek hogyan fogja megállni a helyét a továbbtanulásban ill. az életben?

Németországban több mint 80 éve működnek ilyen iskolák. Az élet igazolta létjogosultságukat, a Waldorf diákokat kimondottan nagyra becsülik a felsőoktatási intézmények. Diákjaink kiemelkednek a kreativitás, a csoportmunka, a folyamatokban való gondolkodás területén. Mivel az iskolai évek alatt tanulnak meg a gyermekek és közben nem veszítik el nyitottságukat, kezdeményező készségüket, kreativitásukat, diákjaink sikeresek a továbbtanulásban és a legkülönbözőbb szakmákban.