Főoldal  ·  Waldorf-pedagógia

Gyakori kérdések

Felvétel

Hogyan zajlik egy felvételi? Kit vesznek fel egy Waldorf-iskolába?

1. Jelentkezés leendő elsős diákok számára
Minden családot, aki a Jelentkezési lap leadásával  jelentkezett iskolánkba, személyes egyéni, majd pedig csoportos ismerkedésre hívunk.
Az egyéni ismerkedés pontos időpontjait telefonon egyezteti mindenkivel Somodi Andrea iskolatitkár. Erre az alkalomra a gyerekeket és- lehetőség szerint- mindkét szülőt várjuk.
Amíg az osztálytanító és a fejlesztő pedagógus a gyerekekkel ismerkednek (akik kettesével vesznek részt egy rövid, játékos mesében), addig egy másik helyiségben a szülőkkel iskolánk  tanárai beszélgetnek arról, miért választották gyermeküknek a Waldorf-iskolát, maradtak-e kérdéseik az előadások után, vagy van-e még valami, amit gyermekükkel kapcsolatban meg szeretnének osztani a pedagógusokkal, vagy van-e még valami, amit gyermekükkel kapcsolatban meg szeretnének osztani a pedagógusokkal.
A csoportos ismerkedés alkalmával a gyerekeket hasonló mesével várják, mint az első találkozáskor, de ekkor már nagy gyerektársaságban figyelik meg őket a tanárok, tanítók. Ez alkalommal elég, ha egy felnőtt kíséri őket.
Kérjük, hogy az első, személyes ismerkedésre kitöltve hozzák magukkal a  Felvételi adatlapot! Kérünk továbbá egy gyermekükről készült fényképet, amelyen ő jól felismerhető és szívesen itt hagyják az osztálytanítónak.
Legyen gyermeküknél váltócipő is!

2. Jelentkezés magasabb évfolyamra
Tanév közben is lehetőséget nyújtunk a diákoknak jelentkezésre: elsősorban az alsó évfolyamokra, illetve korlátozott számban a magasabb évfolyamokra is.
A választás megkönnyítésének érdekében a gyermekeknek lehetőségük van egy héten át kipróbálni a Waldorf-diákok hétköznapjait.
Ha gyermekét iskolánkba szeretné járatni, töltse le a Jelentkezési lapot és kitöltve küldje el  e-mail címünkre!

A waldorf iskolák minden iskolaérett kisgyermeket szívesen látnak vallástól, nemtől, a szülők anyagi helyzetétől függetlenül.


Van átjárhatóság a Waldorf-iskolák és a hagyományos iskolák között?

Más iskolákból érkezők esetén fontos szempont, hogy a leendő tanuló a már kialakult közösségbe mennyire beilleszthető? A gyermek számára az új környezet, mennyire elfogadható? Gátolja, vagy serkenti a további tanulmányait a helyváltoztatás? Mivel egyszeri találkozással ez nem mérhető fel, „próbahétre” hívjuk az iskolánkba jelentkező diákokat. A próbahét segít a döntésben, egy hét alatt kiderül tetszik a jelentkező diáknak iskolánk, befogadja e az osztályközösség, tud e együtt dolgozni az osztálytanítóval.
Eltávozás más iskolákba: A Waldorf-pedagógia a hagyományos oktatáshoz képest a tananyagot más ritmusban oktatja, de 3. , 6. és 8. osztály végén vannak olyan szakaszhatárok, amikor a követelmények fedésbe kerülnek. Ezeket tekintjük átjárhatósági pontoknak. Természetesen ettől függetlenül bármely évben lehet váltani, ekkor szülői kérésre az iskola szöveges bizonyítványt állít ki, amely alapján fogadja a gyermeket egy másik iskola.


A waldorf iskolákban sok a művészeti foglalkozás, csak ügyes gyerekeket vesznek fel?

A Waldorf-pedagógia alapelvei között valóban erőteljesen megjelenik a művészi jelleg, de amikor a gyerekek rajzolnak, festenek, agyagoznak, faragnak vagy zenélnek, nem elsősorban az eredmény a fontos, hanem az a folyamat, melyen keresztül a gyermekek sokféle képessége bontakozhat ki.
Az elsőosztályba jelentkező gyerekeknél az elsődleges szempont az iskolaérettség, magasabb évfolyamok esetén sincs "ügyességi"  elvárás a jelentkezőkkel szemben.


Ahhoz, hogy egy gyermek meg tudjon felelni a Waldorf-iskolában, mindenképpen tehetségesnek kell lennie zenében?

Nem, a Waldorf-iskola mindenféle irányú tehetségnek teret ad. Amikor a Waldorf-iskolában a gyerekek festenek, rajzolnak, agyagoznak vagy faragnak, akkor az nem annyira az eredményről, mint inkább a folyamatról szól. Ezeken a folyamatokon keresztül a gyerekek és fiatalok sokféle - magán a művészi tevékenységen túlmutató - képessége bontakozhat ki.
A Waldorf-iskolában tanító tanárok arra törekszenek, hogy diákjaik értelmi és alkotó képességeinek, egész személyiségének fejlesztése egyensúlyban legyen.


Igaz, hogy többnyire tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek mennek Waldorf-iskolába?

Nem, a Waldorf-iskolákba a hagyományos iskolákhoz hasonlóan, különböző képességű gyermekek járnak. Bár a Waldorf-pedagógia sajátságai miatt a részképesség zavarokkal küzdő gyermekek számára is jól tudnak haladni a tanulással, de az egész osztályközösség érdekeit figyelembe véve osztályonként 1-2 ilyen gyermeket tud felvenni egy Waldorf-iskola.


Igaz-e, hogy fizetős az iskola, és mennyi a tandíj?

Alapelv a Waldorf-iskolákban, hogy egyetlen gyereket sem utasítanak el anyagi okok miatt.

Iskolánkat a Rákosmenti Waldorf Pedagógiai Alapítvány tartja fenn az állami normatívából és a szülők által befizetett támogatásokból (az állami iskolákkal szemben a Waldorf-intézmények önkormányzati támogatásban nem részesülnek).
A havi hozzájárulások mértékét minden évben a Kuratórium határozza meg. A 2019/20-as tanévben ez 38.000 Ft volt. Azok a családok, amelyek anyagi helyzete ezt lehetővé teszi, ennél magasabb összeget is felajánlhatnak. Az így összegyűlt pénzből tudjuk támogatni a rosszabb anyagi helyzetben levő családokat.