Főoldal  ·  Közösségünk

Ünnepeink


SZENT MIHÁLY
2021.09.29.

Az ősszel elhervadó, elmúló természet a külső nyár mind fukarabbá váló képét mutatja. Az embernek már kevésbé segít a külső Nap, mert lenyugvó ágba lépett. Egyre fontosabb a belső nyár- a belső Nap – kisugárzása. Egyre inkább a befelé figyelés, a mérlegelés válik fontossá. A Mihály-ünnep a magyar szokásokban, mint az elszámoltatás, a számvetés ünnepeként jelenik meg. A földművesek számára a betakarítás után kézzelfoghatóvá válik az egész éves munka eredménye. Az ember megmér és megmérettetik.

Az iskolában a Mihály-ünnepen keresztül főleg ez a fajta megmérés, megmérettetés próbákon keresztül válik lehetővé. Az egyes gyermek bátorságpróbákon át élheti meg ezt a megmérettetést. A bátorságpróbákat az egész osztály, az egész iskola, az egész közösség próbájaként lehet látni ilyenkor. Ennek záró képeként szoktuk a tetteink, próbáink jelképeként megkapott jóság köveket egy nagy mérlegen együtt megmérni.

"Mert a hol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük."

(Máté 18.20.)

"Adjuk fel magunkat a testvériségben akkor ez a feladás, ez az egészben való feloldódás megcélozza, megerősíti szerveinket. Ha ez után egy ilyen közösség tagjaként cselekszünk vagy beszélünk, akkor ott bennünk nem az egyes ember lelke szól, vagy cselekszik, hanem a közösség szelleme. Közösségből kiindulóban hatni- ez a jövő emberiség fejlődésének a titka."

(R. Steiner: Testvériség és létért való küzdelem)

Fontos megvilágítanunk, hogy a nevelés szempontjából mi ennek az ünnepnek a jelentősége. Lássuk be, hogy a felnőtt életünkben is fontos többek között a bátorság, kitartás, a türelem, problémamegoldó képesség, egy adott közösséggel való együttműködés. Felnőttként gyakran állít az élet elénk olyan kihívásokat melyekben szükség van ezekre a képességekre. A gyermek azokat a tapasztalatokat tudja majd felnőtt éltében egy adott helyzetben előhívni, amelyeket már korábban gyakorolt.

Az alsó négy osztályban ezt főképp a sárkány és az ellene harcoló lovag történetével és az ide kapcsolódó bátorságpróbákkal élhetik meg a gyerekek; a középtagozaton (5-8. oszt.) kihívásokkal teli kiránduláson a természetben vagy a természeti erőkkel kapcsolatba kerülve vívnak csatákat.