Főoldal  ·  Közösségünk

Tanáraink és munkatársaink


MIHÁLCZ DÓRA
euritmiatanár

"Fürkéssz a Lét műhelyében
mindig egészet a részben.
Semmi héjban, semmi magban:
mert ami kint, bent is az van,
Villám-szemed így hatol be
a nyitott-szent rejtelembe."
J.W.von Goethe

Megismerni, másokat megismeréshez segíteni, tanulni, fejlődni és mások tanulását, fejlődését
segíteni – ez volt mindig a célom.
Középiskolai fizikatanári és fizikusi, egyetemi diplomám megszerzése után a Waldorfpedagógiai
tanártovábbképzésen tanultam, majd a négyéves nappali Euritmiaképzésen. Az euritmia minden
területe lenyűgözött, egyre mélyebben próbáltam és próbálom megismerni ezt az új
mozgásművészetet, és másokat is megismertetni egy olyan művészettel, amely egyszerre szól az
emberről, a szépségről, a költészetről, a zenéről, a mozgásról és ugyanakkor segítséget nyújt a
gyermekek és felnőttek egészséges fejlődéséhez. Elvégeztem az pedagógiai-euritmia továbbképzést
és a gyógyeuritmia továbbképzést. Két fiam születése előtt másfél évet tanítottam a budapesti
Euritmiaképzésen és iskolákban, majd hét évet otthon töltöttem a gyermekeimmel. 2010 óta tagja
vagyok az Artemis Euritmia Színpadnak, így rendszeresen gyakorlom a művészi euritmiát. 2011-ben
állandó tanára lettem az Euritmiaképzésnek, ahol azóta is dolgozom. Tanítottam és tanítok
óvodákban, iskolákban gyermekeknek euritmiát és fizikát. Rendszeresen tartok euritmia órákat
amatőr felnőtt csoportoknak és nyaranta a kolozsvári Waldorf Óvónőképzésen tanuló óvónőknek.
A Sashalmi Waldorf Iskolába 2014-ben érkeztem, azóta euritmiát, majd fizikát kezdtem tanítani.
2018 óta már gyógyeuritmiával is tudom segíteni a gyermekek egészségesebb fejlődését.