Iskolánk


Rákosmenti Waldorf iskolaIskolánkat 1997-ben a XVII. kerületben néhány nagyon lelkes szülő alapította, akiknek a gyermekei Waldorf-óvodába jártak. Nagy energiákkal kezdtünk épületet, tanárokat keresni, fölvenni a kapcsolatot más Waldorf-iskolákkal, a Magyar Waldorf Szövetséggel. Több hónapos keresgélés és szervezés után, augusztus elején sikerült megfelelő helyet találnunk. Június folyamán ráleltünk leendő osztálytanítónkra is. Ekkor körülbelül 10 gyerek volt az osztályban - a legbátrabbak, akik a bizonytalanságok ellenére is kitartottak az új iskola mellett.Ferihegyi úton

Egy nagyobbacska családi házat vettünk bérbe, ahol kétosztálynyi gyermek fért el. Rengeteg munkát végeztünk, hiszen ténylegesen mi újítottuk fel, mi alakítottuk át a házat, hogy megfelelő legyen iskolaépületnek. Így kezdtük el, 10 gyerekkel, egy osztálytanítóval, egy angoltanárral és egy énektanárral. Minden évben csatlakozott egy-egy új első osztály, így hát hamar kinőttük a házat. A XVII. kerületen belül háromszor is költöztünk, egy kicsit mindig nagyobb épületbe.

A XVI. kerületbe - Sashalomra - 2003-ban kerültünk. Az épület falai között eredetileg is iskola működött, majd későbbCorvin Művelődési Ház a Corvin művelődési háznak adott otthont. Az ingatlant 2004-ben megvásároltuk az önkormányzattól, így iskolánk végleges helyének tekinthető. Azóta mind az épület, mind pedig a hozzá tartozó udvar nagy átalakulásokon esett át, s remélhetőleg még nagyobbak előtt áll.Az új épület kulcsa

A fenntartó tulajdonos, a Rákosmenti Waldorf Pedagógiai Alapítvány, illetve tanári kollégiumunk jelentősen számít a szülők hathatós segítségére, hisz az ő anyagi támogatásuk és személyes segítségük  alkotja működési feltételeink erős bázisát.

2005 óta sorra repülnek ki iskolánk nyolcadikos osztályai.

Iskolán Rákosmenti korszaka már régen lezárult. Mostanra gyökeret vertünk Sashalmon és szerves részévé váltunk a XVI. kerületi közoktatásnak. Sokan ismernek, egyre többen keresnek minket, mint olyat, akik Sashalmon alternatív lehetőséget nyújtanak a gyermekek nevelésében, oktatásában. Magunk mögött hagytuk a hányattatott sorsú "Rákosmentét". 2013. szeptember 1. óta új néven és új reményekkel Sashalmi Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola néven működünk tovább. 

A Waldorf-alapokon nyugvó iskola egyik legalapvetőbb mozgatórugója a gyermekeink javáért történő szoros összefogás, minek keretei közt elválaszthatatlanul fonódik egybe tanár és szülő munkája, egymásra utaltsága. A pedagógusok vezetői, kísérői egy széles távlatokkal teli világba irányuló kalandos túrának, melynek hátterét a szülő és tanár által szőtt, biztonságot nyújtó fészek alkotja. A Waldorf-iskola ez okból  nem tekinthető szimplán intézménynek, hanem aktív résztvevője minden osztály egészséges közösséggé fejlődésének.

Az intézmény közösségének hitvallása:

Iskolánk azért jött létre, hogy a gyermek szellemi, testi-lelki, akarati és szociális fejlődését harmonikus egységben megvalósító Waldorf-szellemiséget ápolja és gyakorlatba ültesse; szociálisan érzékeny, tudatos közösséget formáljon és így járuljon hozzá a társadalom fejlődéséhez.

Alapelveink:
Gyerekek és érdekei
Tisztesség és szeretet
Waldorf-értékek iránti elköteleződés