Waldorf-alapokon nyugvó iskola Sashalmon

Az intézmény közösségének hitvallása:

Iskolánk azért jött létre, hogy a gyermek szellemi, testi-lelki, akarati és szociális fejlődését harmonikus egységben megvalósító Waldorf-szellemiséget ápolja és gyakorlatba ültesse; szociálisan érzékeny, tudatos közösséget formáljon és így járuljon hozzá a társadalom fejlődéséhez.

Alapelveink:
Gyerekek és érdekei
Tisztesség és szeretet
Waldorf-értékek iránti elköteleződés